януари 2023 г.

Demagog

Асоциация „Демагог“ е първата полска организация за проверка на фактите. От 2014 г. насам дейността на Demagog е насочена към проверка на изявления на политици и фалшива информация с цел намаляване на разпространението на фалшиви новини в социалните медии. Основната ни цел е да подобрим качеството на обществения дебат, като предоставяме на гражданите безпристрастна и надеждна информация.

От май 2019 г. асоциацията е член на Международната мрежа за проверка на фактите и партньор на Програмата за проверка на фактите от трети страни на Meta. Също така сме част от общността за проверка на фактите на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO).

Ние сме членове на консорциума, който ръководи проекта „Европейска мрежа за стандарти за проверка на фактите“, чиято цел е да изгради институционална рамка за европейската общност за проверка на фактите.

Download Report Signatory Demagog , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.