януари 2023 г.

Who Targets Me

Who Targets Me работи за разбиране и докладване на използването на онлайн политическа реклама. Ние се застъпваме за прозрачно и отговорно използване на политическата реклама, като работим по темата с партии и кандидати, платформи, правителства и регулаторни органи. Освен това провеждаме първични проучвания и създаваме инструменти, които помагат на хората и колегите изследователи да разберат разпространението, естеството и въздействието на онлайн политическата реклама.

Изтегляне на доклада Signatory Who Targets Me , Ангажименти Всички
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.