януари 2023 г.

VOST Europe

VOST Europe, юридически представлявана от
VOST Portugal – Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência
, е федерация на VOST (Virtual Operations Support Teams – екипи за подкрепа на виртуални операции) в Европа, която представлява повече от 2000 цифрови доброволци в европейското пространство. От дейностите, извършвани от тези екипи, които са от значение за Кодекса на практиките, изтъкваме наблюдението на социалните мрежи, развенчаването на дезинформация и дезинформация в почти реално време, разработването на проекти за медийна и цифрова грамотност и проверката на факти.

Изтегляне на доклада Signatory VOST Europe , Ангажименти Всички
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.