януари 2023 г.

Vimeo

Vimeo е универсално софтуерно решение за видео, което предоставя пълния набор от инструменти за видео чрез модел “софтуер като услуга” (“SaaS”). Предоставяме цялостно решение за създаване, сътрудничество и комуникация с видео.

Днес фирмите са изправени пред значителни пречки за използване на видео, включително време, разходи, липса на технически познания и необходимост да плащат и управляват множество доставчици на софтуер. Нашият софтуер, базиран на облак, премахва тези пречки и решава основните нужди от видео.

Изтегляне на доклада Signatory Vimeo , Ангажименти Всички
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.