януари 2023 г.

Reporters without Borders (RSF)

“Репортери без граници” (РБГ) е международна организация с нестопанска цел, която защитава и насърчава свободата, плурализма и независимостта на журналистиката. Работейки повече от 30 години, RSF има 14 бюра по света, мрежа от кореспонденти в 134 държави и консултативен статут към ООН, Съвета на Европа, Международната организация на франкофонията и Африканската комисия по правата на човека и народите.
RSF работи на всички терени и обхваща широк спектър от дейности, като интервенции на терен, застъпничество, мисии за разследване и големи инициативи за промяна на международното право. Нашите действия включват по-специално призив към правителствата, международните организации и лицата, вземащи решения, да осъдят всяко посегателство срещу свободата на информацията и свободата на печата. RSF също така формулира правни препоръки към държавите и международните органи и действа за приемането на по-защитни стандарти.

Изтегляне на доклада Signatory Reporters without Borders (RSF) , Ангажименти Всички
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.