януари 2023 г.

Globsec

ГЛОБСЕК е водещ неправителствен мозъчен тръст, базиран в Централна Европа, който се ангажира с укрепването на сигурността, просперитета и устойчивостта в Европа и по света. Неговата мисия е да влияе на бъдещето, като генерира нови идеи и решения за по-добър и по-сигурен свят.

Мисията на Центъра за демокрация и устойчивост на ГЛОБСЕК, за който подписването на този кодекс е от значение и който ще изпълнява ангажиментите и мерките, е да защитава основните демократични ценности и процеси чрез генериране на нови идеи, предоставяне на творчески решения и ангажиране на съответните заинтересовани страни за постигане на положителна промяна към по-устойчиви демокрации в цифровата ера. Това се постига чрез провеждане на изследвания в областта на информационните операции, хибридните заплахи, намесата в избори, регулирането на социалните медии и прозрачността, както и чрез предоставяне на препоръки на редица заинтересовани страни. След като идентифицира уязвимите места, програмата провежда иновативни дейности, за да допринесе за устойчивостта на демокрациите по най-практичния начин.

Изтегляне на доклада Signatory Globsec , Ангажименти Всички
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.
Всички
Съжалявам, нищо не е намерено
Въведете или изберете ангажимент.